Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί, ότι για την αγορά πακέτου μαθημάτων από το OnestepPilatesμέσω της ιστοσελίδας onesteppilates.gr, υποχρεούται να διατηρεί προφίλ χρήστη.

 

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου  του προφίλ χρήστη. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το OnestepPilatesδεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στην ιστοσελίδα, ούτε δύναται να γνωρίζει το συνθηματικό – κωδικό που ο χρήστης έχει επιλέξει.

 

Η ιστοσελίδα έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που ο Χρήστης αναφέρει κατά την εγγραφή του στην καρτέλα πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – email- τηλέφωνα, κλπ και καθίσταται ως εκ τούτου Yπεύθυνος Eπεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

 

Κάθε χρήση η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλων των δεδομένων που αφορούν στους εγγεγραμμένους χρήστες και το ηλεκτρονικό τους ίχνος στην ιστοσελίδα , γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 

Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό και ειδικότερα:
 α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργάζεται η ιστοσελίδα,
β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων,
γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, και
 δ) το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

 

Εφόσον ο Χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει διά τηλεφώνου και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη «λήθη»(rightofoblivion) σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με την ιστοσελίδα που φυλάσσονται στους διακομιστές της. Η ιστοσελίδα θα διαγράψει εντός 7 ημερών όλα αυτά τα δεδομένα και θα ακυρώσει το λογαριασμό του Χρήστη.

 

Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και εν γένει της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο τελευταίος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Χώρου τις εργάσιμες μέρες από Δευτέρα ως και Παρασκευή και ώρες 09.00 με 17.00 στο τηλέφωνο 210-6391867 ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected], με θέμα «Προβολή Αντιρρήσεων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων – ΓΚΠΔ».